دانلود (شیپ فایل رده های خاک استان اصفهان)

سلام.به سایت فروش فایلهای باکیفیت خوش آمدید
محصول قابل دانلود با عنوان شیپ فایل رده های خاک استان اصفهان پس از پرداخت اینترنتی برای شما قابل دانلود خواهد گردید

رده های غالب خاک استان اصفهان عبارتند از: اینسپتی سل (Inceptisols)، انتی سل (Entisols) و آریدی سل (Aridisols). انتی سل ها، خاک هایی تازه شکل گرفته، اینسپتی سل ها، خاک هایی کمی توسعه یافته و جوان و آریدی سل ها، خاکهایی خیلی خشک که خاص مناطق با آب و هوای خشک و بیابانی می باشند.

ادامه مطلب